Keiko Fujimori foi derrotada no segundo turno das eleições no Peru 

AE